Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental Literacy for Youths in 21st Century: Go to green team together
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001631
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17163 €
Sumár projektu:Projektom je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 8 účastníkov vo veku 16 – 30 rokov + 1 líder za každú krajinu + 1 koordinátor za predkladajúcu/koordinujúcu organizáciu. Zapojené skupiny sú zo Slovenska, Bulharska a Malty (spolu 24 účastníkov a 4 lídri
Koordinátor:BIOSPEKTRUM OBCIANSKE ZDRUZENIE