Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti pre seniorov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA204-046377
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58160 €
Sumár projektu:Projekt "Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti seniorov" je založený na medzinárodnej spolupráci zapojených organizácií z rôznych oblastí vzdelávania a ich skúsenostiach s ohrozenou cieľovou skupinou seniorov ako obeťami kybernetických útokov. Projekt sa zameriava na vytvorenie inovatívnych metód a foriem vo výučbe prostredníctvom nadnárodných medzinárodných stretnutí .V projekte budeme pracovať na inováciách a vývoji viacerých relevantných výsledkov, ktoré sa budú uplatňovať v každej krajine EÚ. Intelektuálnym výstupom bude publikácia pre školiteľov,lektorov a pedagógov pod názvom "Nové metódy a formy v kybernetickej bezpečnosti seniorov", ktorá uľahčí prácu so špecifickou cieľovou skupinou, akou sú seniori. Rozširovanie materiálu bude podložené webovou stránkou projektu, partnerskou sieťou, praktickým vzdelávaním dospelých a ponúka možnosť stiahnuť všetky výstupy projektu aj pre všetkých záujemcov. Internetová stránka bude v jazykoch všetkých partnerov, vrátane angličtiny. Pridanou hodnotou projektu je prepojenie organizácií pracujúcich s mládežou prostredníctvom aktuálnej témy, ktorá napriek svojmu riziku nie je dostatočne propagovaná ani dostatočne propagovaná. Konkrétne ciele zahŕňajú testovanie a rozvíjanie výstupov projektu, zavedenie prvkov do ich vzdelávania dospelých vrátane potrebného šírenia. Projekt odovzdá impulz prostredníctvom medzinárodných metód, aby účastníkom projektov pomohol pre ich aktiváciu práce, motiváciu, vlastný rozvoj, boj proti vyhoreniu a novú pracovnú silu. Keďže metódy rizií internetu sa rýchlo vyvíjajú, prevencia musí byť primerane upravená , na čo slúži presne tento projekt. Tento projekt reaguje na ciele stratégie Európa 2020 a stratégie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020).
Koordinátor:CPM-Centrum prevencie mládeže
Čadca