Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA204-046291
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:132040 €
Sumár projektu:Názov projektu: Zvýšenie a rozvoj manuálnych zručností a pohybovej vitality občanov Európskej únie nad 50 rokov (IDEMASAP 50+). Nezamestnanosť v Európskej únii je na najnižších úrovniach za posledných pár rokov. Ekonomika beží na plné obrátky a skôr môžeme hovoriť o dovoze ľudského kapitálu do priestoru EÚ. Tieto pozitívne ekonomické ukazovatele majú aj nedostatky v podobe prepracovanosti a "vyhorenosti" určitých pracovných pozícií. Hlavný cieľ projektu je: Zvýšiť a rozvíjať manuálne zručnosti a pohybovú vitalitu v spojitosti s výmenou osvedčených postupov vo vzdelávaní dospelých v krajinách EÚ. Projekt svojimi aktivitami zapadá do oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na výmenu osvedčených postupov vo vzdelávacom priestore. Podporuje rozvíjanie a vyššiu efektivitu ďalšieho vzdelávania zameraného najmä na starších dospelých. Čiastkové ciele projektu: 100 študentov vo vzdelávacom procese, 10-20 zapojených lektorov, 5 medzinárodných partnerstiev, 140 medzinárodných mobilít, 10 vytvorených študijných materiálov a video manuálov a ďalšie aktivity ako semináre, konferencie a výstavy. Hlavné cieľové skupiny – občania EÚ nad 50 rokov a lektori pôsobiaci v ďalšom vzdelávaní. Silné stránky projektu: skúsený tím v oblasti vzdelávania starších dospelých a personálne obsadenie skúsenými odborníkmi na vzdelávanie starších dospelých a seniorov v Európe. Výsledky projektu budú medzinárodne konfrontované a v anglickom jazyku publikovateľné. Účastníci projektu budú mať možnosť sa zapojiť do vzdelávacieho procesu v dĺže trvania 1,5 roka. Budú mať možnosť zapojiť sa do medzinárodnej mobility a aktívne sa podieľať na iných projektových aktivitách. Účastnícke organizácie budú mať možnosť ukázať svoje najlepšie skúsenosti - postupy vo vzdelávacom procese, vytvoria príručku a budú zdieľať svoje skúsenosti na medzinárodných mítingoch.
Koordinátor:Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen