Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA204-046284
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62680 €
Sumár projektu:Projekt „Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám“ poukazuje na kultúrne dedičstvo a spoločnú históriu národov Európy. Vychádzame pritom z veľkého bohatstva a rozmanitosti našich kultúrnych tradícii, s dôrazom na tradičné ľudové remeslá. Hlavnými cieľmi projektu sú: - propagácia tradičných ľudových remesiel širokej verejnosti - motivácia na zvládnutie ľudových remesiel - udržiavanie a oživovanie tradičných remesiel. Projektové partnerstvo tvoria združenia a organizácie , ktoré sa dlhodobo venujú tejto problematike a navzájom už viac rokov spolupracujú. Aktivity projektu budú zamerané na: - organizovanie festivalov a medzinárodných stretnutí ľudových remeselníkov - organizovanie tvorivých dielní a odborných seminárov pre záujemcov o ľudové remeslá - vyhľadávanie nositeľov ľudových tradícii - vytváranie národných a nadnárodných sietí pridružených organizácii - informovanosť a zvyšovanie úrovne spolupráce s miestnymi, regionálnymi a národnými inštitúciami pri tvorbe podujatí a festivalov. Predpokladaný pozitívny dopad na účastníkov projektu bude hlavne : - v zvýšení kompetencií kľúčových zamestnancov partnerských organizácií pri organizovaní festivalov - v zvýšení kreativity a odbornosti remeselníkov- dobrovoľníkov pri organizovaní tvorivých dielní - vo vzájomnej inšpirácii a zlepšení spolupráce so zamestnancami pridružených organizácii a inštitúcii.
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá
Leopoldov