Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporovaný výcvik vodiča pre členov sociálne vylúčených spoločenstiev.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA202-046358
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:90922 €
Sumár projektu:Získanie práce ako vodič motorového vozidla cez vodičský preukaz na skupinu "B" je jednoduchý spôsob ako si vytvoriť pravidelný príjem. Nie však pre každého. Projekt SUTEX prináša možnosť pre časť členov sociálne vylúčených spoločenstiev (SVS) získať takéto zamestnanie. Vychádza sa pritom z poznania, že oprávnené vedenie motorového vozidla je atraktívne pre spomínanú skupinu, ale sú okolnosti, ktoré získaniu takejto práce bránia. Patrí medzi ne chudoba, nedostatočná gramotnosť, zlé sociálne návyky, asociálne prístupy, ťažkopádnosť v chápaní niektorých nevyhnutností, či samotný zjav, ktoré bránia získať prísľub práce alebo získaniu vodičského preukazu. Rozvoj cestnej dopravy, či už nákladnej alebo osobnej, je okrem iného avizovaný rôznymi inzerátmi, kde sa hľadajú vodiči. Jedná sa spravidla veľké vozidlá. No rovnako sa bude rozvíjať aj doprava malými vozidlami. Malé nákladné vozidlá, sanitky, taxíky, mikrobusy, dodávky,vozidlá pre maloobjemové práce v stavebníctve a pod. budú dávať v budúcnosti dostatok pracovných príležitostí. Obsahom projektu SUTEX je pripraviť člena SVS na pozíciu vodiča. Nie len pre získanie vodičského preukazu, ale využitím tejto motivácie, aj pre doplnenie gramotnosti, sociálnych návykov a pre uvedenie do pracovných povinností a postupov. Z mnohých rozhovorov s členmi SVS je vodičská profesia pre nich veľmi atraktívna. Program navrhovaný pre cieľovú skupinu bude potrebovať aj pripravených lektorov a inštruktorov, ktorí ako súčasť projektu SUTEX budú formovaní v samostatnej príprave. Za prípravu riešení O1 - curriculum pre prípravu členov SVS v autoškole - je zodpovedný španielsky projektový partner, ktorý má skúsenosti s prípravou edukačných nástrojov pre rôzne skupiny obyvateľov. Ostatní partneri projektu mu budú nápomocní. Na príprave materiálu O2, teda prídavnej edukácie inštruktorov autoškoly, bude pracovať zúžená skupina, ktorá má skúsenosti z prípravy materiálov pre výcvik ako vodičov, tak aj inštruktorov. Zodpovedným vedúcim tejto skupiny bude fínske centrum prípravy inštruktorov autoškoly. Práca na O2 začne potom, čo budú známe priebežné výsledky z O1. Materiály pripravené projektom budú pred ich finalizáciou ešte preverené pilotnými kurzami v Španielsku(O1) a Fínsku (O2). Na záver projektu sa vykonajú pilotné kurzy v Prahe(O2) a Prešove(O1). V Českej republike sa odškolia 6 inštruktori, z toho 3 zo Slovenska. Na Slovensku bude testovať produkty v záverečnej fáze traja členovia SVS. Na záver budú účastníci pripomienkovať materiály a postupy použité v pilotných kurzoch. Nie len v rámci multiplikačných podujatí, ale aj cez multi-jazyčnú disemináciu aj s pomocou web stránky projektu sa predpokladá, že sa s projektom priamo zoznámi a aj s jeho výsledkami viac ako 5000 osôb. Spolu v krajinách projektového partnerstva. V projekte budú pracovať dve skupiny. Celoprojektové partnerstvo pripraví výstup O1 - materiál pre rozšírenie procesu získania vodičského preukazu o zlepšenie gramotnosti, sociálnych habitov a pripraví na profesionálnu prácu vodiča. Bude sa jednať o curriculum, pritom bude závislé od národného spôsobu získania vodičského preukazu, ďalej printový podporný materiál pre zlepšenie gramotnosti a získanie sociálnych a pracovných návykov. O2 - materiál pre prípravu inštruktorov autoškôl pre výučbu a výcvik v kurzoch organizovaných podľa výsledku projektu SUTEX, ktorý je označovaný ako O1. Projektový zámer smeruje k situácii, že záujemca o prácu vodiča predostrie živnostníkovi certifikát o ukončení prípravy pod projektom SUTEX , kde už bude mať vodičský preukaz kategórie B, bude vedieť vypĺňať doklady, poznať prácu vodiča, s lepšou gramotnosťou a sociálnymi návykmi a tú prácu získa. Získa ju aj preto, že projekt SUTEX, jeho idea, jeho výsledky budú rozsiahlo diseminované, a že takto získa aj spoločenskú podporu. Prínosy projektu tím autorov vidí najmä v motivácii získať si kvalifikáciu vodiča vozidla napriek tomu, keď osoba nedobre číta, píše, nerozumie pracovným procesom všeobecne, ani profesii vodiča malého motorového vozidla. Program chce pripraviť osobu na pracovnú pozíciu vodiča. Nestačí získať vodičský oprávnenie. Dlhodobý prínos možno nachádzať v možnosti zamestnanosť sa absolventov programovej prípravy. Na základe motivácie pre získanie uznávaného povinného dokumentu zabezpečiť si aj prípravu na prácu. Prví absolventi určite budú prezentovať možnosť zamestnať sa, zamestnajú sa, a dajú takto avízo pre svojich nasledovníkov. Legitímne ovládnutie motorového vozidla je aj výnimočnou motiváciou pre predĺženie a rozšírenie"SUTEX autoškolskej prípravy".
Koordinátor:Združenie autoškôl slovenskej republiky
Prešov