Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitnou a profesionálnou prácou v každom odbore spoločne budujeme modernú Európu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046212
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:117198 €
Sumár projektu:Každý rok sa naša škola zapája do projektu ERASMUS+ a ako po minulé roky, aj tento rok podávame prihlášku aby sme mohli realizovať pre našich žiakov zahraničnú stáž u vybraných partnerov. Zamerali sme sa na všetky odbory našich žiakov. Sú to odbory technického zamerania a ekonomického zamerania. Konkrétne sa jedná o odbory Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí, Technik informačných a telekomunikačných technológií, Klientský manažér pošty a Pracovník marketingu mobilného operátora. Týmto projektom tak chceme poskytnúť zahraničnú stáž pre čo najväčšiu skupinu našich žiakov. Našich stálych partnerov 4 z Českej republiky, 1 z Nemecka sme oproti minulým rokom rozšírili o nového partnera z Portugalska. Jedná sa o sprostredkovateľskú organizáciu EDP European Projects Development , ktorá nám zabezpečila stáž žiakov u troch Portugalských partnerov. Konkrétne sú to firmy Adway, tréningové centrum LEVEL a Onda Grafe so sídlom v meste Montijo. Všetci traja partneri sa zameriavajú na oblasť grafického dizajnu a tvorby ilustrácií. Z toho vyplýva že sme sa s partnermi dohodli, že k partnerom vyšleme dokopy 12 žiakov z odboru Grafik digitálnych médií a 2 sprevádzajúce osoby. Kompletný vypracovaný program stáže, v ktorom sú konkrétne rozpísané stanovené ciele projektu, zadané úlohy na ktorých budú žiaci počas stáže pracovať, prikladám do prílohy. Zvyšní partneri sú našimi dlhoročnými partermi a dohodli sme sa s nimi na nasledujúcich pracovných úlohách a počtoch. Do partnerskej školy v Prahe vyšleme skupinu 12 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby. U tohoto partnera sa zameriame na problematiku zabezpečovacých technológií. Jedná sa o kompletné preškolenie z bezpečnostných systémov od firmy Jablotron, ktorá je v rámci EU jedným z najväčších dodávateľov. S tým je naplánovaná aj návšteva firmy Jablotron s kompletným výkladom a ukážky pultu centralizovanej ochrany objektov pre celú ČR. Ďalej bude úlohou žiakov navrhnúť zabezpečenie daného vybraného objektu, ktorý bude obsahovať pôdorys objektu, zoznam použitých bezpečnostných detektorov, rozmiestnenie detektorov a kompletné nastavenie riadiacej ústredne. V zastúpení budú žiaci z odborov Mechanik PC sietí, Technik ITT a Grafik DM. V partnerskej škole v Ostrave sa žiaci z odborov Technik informačných a telekomunikačných technológií a Mechanik počítačových sietí v počte žiakov 12 a za doprovodu 2 sprevádzajúcich osôb zamerajú na: 1. Domové prístupové a komunikačné systémy 2. Číslicová technika, zapojenie čítačov, dekoderov a zobrazovacích jednotiek. Jedná sa o prístupové systémy, domové vrátniky, elektromagnetické zámky, videovrátniky. Žiaci získajú kompletný prehľad o technológii. Správny postup zapojenia kompletného systému pre daný objekt a kompletnú realizáciu celého systému. Do partnerskej školy v Hradci Králové vyšleme skupinu 5 žiakov za doprovodu 1 sprevádzajúcej osoby. Zúčastnia sa jej žiaci s odborov Technik ITT, Mechanik PC sietí a Grafik DM. Žiaci v HK budú počas 2 týždňovej stáže pracovať na návrhu serverovne. Ich úlohou bude: 1. Správny výber miesta pre serverovňu (z hľadiska zabezpečenia, dostupnosti....) 2. Vhodný výber rackovej skrini podľa počtu zariadení 3. Vhodný výber sieťových zariadení (aktívnych, pasívnych prvkov) 4. Výber vhodného serveru podľa požiadavky zákazníka 5. Inštalácia a základná konfigurácia serveru 6. Pripojenie užívateľských staníc do siete Úloha pre grafikou: 1. Tvorba návrhu serverovne v programe SkatchUp, Blender 2. Grafické spracovanie serverovne K partnerovi v Trutnove vyšleme skupinu 5 žiakov a 1 sprevádzajúcej osoby z odborov Pracovník MMO, Klientský MP a Grafik DM. Úlohou tejto skupiny bude: Vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu SOŠ Trutnov Úlohou žiakov bude vypracovať a zrealizovať celý marketingový plán pre reštauráciu SOŠ Trutnov: - slogan a logo spoločnosti - reklamný leták - jedálny lístok - nápojový lístok - otváracie hodiny - výber programu podpory predaja na základe ankety - príprava programu podpory predaja – leták, videospot - zhotovenie pútača pred reštauráciu Pripraviť PR podujatie pri príležitosti stého výročia vzniku ČSSR - manažovať deň česko-slovenskej kuchyne K poslednému partnerovi do Nemecka vyšleme skupinu 12 žiakov a 2 sprevádzajúcich osôb. Žiaci budú zastúpení z odborov Grafik DM, Technik ITT a Mechanik PC sietí. S partnerom sme sa dohodli na spolupráci v oblasti IoT ( Internet of Things) Internet vecí. Jedná sa o moderné technológie, kde je úzko prepojený internet s domácnosťou. - Používanie internetu vecí doma - Monitorovanie obytného priestoru pomocou senzorov s ARDUINO - Alarmové správy prostredníctvom mobilnej siete a monitorovanie cez internet Tu je hlavnou oblasťou programovanie v systémoch Arduino podľa požiadaviek zákazníka a následné prepojenie tohoto systému do internetu a mobilnej siete. Ovládanie požadovaných zariadení v domácnosti pomocou mobilnej aplikácie a cez internet. Tvorba jednoduchej mobilnej aplikácie pre ovládanie domu. Dokončenie v prílohe
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií
Banská Bystrica