Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046092
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:170915 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra