Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046082
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:175800 €
Koordinátor:Katolícka univerzita v Ružomberku
Ružomberok