Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046079
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20660 €
Koordinátor:Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen