Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-046051
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45840 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice