Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-045968
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:274465 €
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava