Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-045965
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:107523 €
Koordinátor:Trnavská univerzita v Trnave
Trnava