Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-045960
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:108910 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica