Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-045949
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:97768 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava