Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA107-045906
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:148310 €
Koordinátor:Ekonomická univerzita v Bratislave
Bratislava