Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výučba pokročilých študentov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-045903
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2945 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je účasť lektorky súkromnej jazykovej školy SMART - School of English sídliacej v Trnave (Slovensko) na školení pre učiteľov a lektorov anglického jazyka v anglickej vzdelávacej inštitúcii Pilgrims v Canterbury a následné využitie nových poznatkov v kurzoch pracovnej a obchodnej angličtiny pre dospelých, ktorí si zvyšujú vzdelanie, jazykové schopnosti alebo si hľadajú zamestnanie. Hlavnou témou tohto školenia je výučba študentov s pokročilou znalosťou anglického jazyka, spravidla ide o dospelých študentov. Kurz má za cieľ naučiť novú metodiku, postupy a stratégie pri výučbe, poskytnúť prístup k novým materiálom a online zdrojom a naučiť učiteľov pracovať s nimi efektívne. Účastník bude mať na kurze možnosť zlepšiť sa vo vlastnej angličtine a získať nové zručnosti pri tvorbe vlastných materiálov a aktivít. Kurz tiež informuje rôznych úrovniach angličtiny- školskej, učebnicovej a hovorovej. Všetky tieto poznatky účastník mieni využiť vo vlastnej škole. Vďaka novým informáciám bude možné zlepšiť prípravu hodín sústredených na pracovnú a obchodnú angličtinu s témami ako pracovný pohovor, zahraničná cesta, obchodné jednanie, komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi. Po druhé, škola bude pripravená otvoriť nové kurzy s novým sylabom pre dospelých študentov a zlepší náplň už prebiehajúcich kurzov zameraných napr. na získanie medzinárodne uznávaným jazykových certifikátov Cambridge, IELTS alebo štátnej skúšky, ktoré sú často vyžiadané zamestnávateľmi a firmami. Ďalším cieľom je začať spoluprácu so školou Pilgrims tak, aby študenti školy SMART mohli absolvovať jazykové a vzdelávacie kurzy v Canterbury. Ide o to, aby škola mohla zabezpečiť tieto kurzy priamo bez nutnosti nájsť sprostredkovateľa - agentúru a poskytnúť tak študentom osobne preverené informácie a asistenciu na základe vlastných skúsenosti. Navrhovaným účastníkom kurzu je majiteľka a hlavná lektorka školy Katarína Vitteková, ktorý sám vyštudoval na Metropolitnej univerzite v Londýne, je absolventom skúšok FCE, IELTS a štátnej jazykovej skúšky. Momentálne vedie všetky kurzy a hodiny metódou individuálneho prístupu a uplatňuje jedinečný systém hodnotenie a analýzy výsledkov študentov, ktorý škola používa ako jediná na Slovensku. Zároveň Katarína využíva svoje vedomosti a zručnosti v práci pre jednu slovenskú firmu, v ktorej zastrešuje styk so zahraničím, import a export a prezentáciu firmy na zahraničných veľtrhoch. Tieto praktické skúsenosti sú veľkou pomocou pri vytváraní a vedení kurzov pracovnej a obchodnej angličtiny, ktoré sú jednou z hlavným činností školy SMART.
Koordinátor:SMART - School of English s. r.o.
Trnava