Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA103-045854
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45276 €
Koordinátor:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košice