Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v zahraničí – cesta pre uplatnenie na európskom trhu práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046171
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15825 €
Sumár projektu:V rámci tohto projektu by sme chceli umožniť 5 našim žiakom z odboru obchodná akadémia a 2 našim žiakom z odboru agropodnikanie absolvovať trojtýždňovú odbornú stáž v Poľsku v meste Wroclaw. Odbornú stáž plánujeme pre žiakov tretieho ročníka na mesiac apríl 2019. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú zlepšenie odborných vedomostí našich žiakov z odboru obchodná akadémia a agropodnikanie. Chceme, aby spoznali fungovanie domácich a zahraničných firiem v Poľsku a porovnali svoje získané vedomosti s pomermi na Slovensku. Chceme, aby si zlepšili svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Chceme, aby spoznali inú kultúru, iné národnosti, iný život ako u nás na Slovensku. Chceme, aby vyskúšali život vo svetovej metropole, aby získali nové kontakty, spoznali nových ľudí. Viac účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a s odbornou stážou v zahraničí im chceme pomôcť otvoriť svet a umožniť získanie odborných vedomostí a životných skúseností, s ktorými sa im zvyšuje šanca nájsť si v budúcnosti zamestnanie. Sekundárnym cieľom realizovania tohto projektu je prínos pre našu školu (zvýši sa kredit školy a jej konkurencieschopnosť na trhu vzdelávania) a našich zamestnancov (učitelia získajú nové manažérske, interkultúrne, jazykové kompetencie v súlade s EDP, nové cenné poznatky a skúsenosti, ktoré premietnu do svojej ďalšej práce).
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
Sobrance