Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My way - Urobme to po svojom
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046224
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9225 €
Sumár projektu:Gymnázium Šrobárova 1 patrí medzi gymnázia s najdlhšou tradíciou v Košiciach. Už takmer 130 rokov poskytuje vzdelanie 15 - 19 ročným žiakom. Znalosť cudzieho jazyka bezpochybne patrí medzi najdôležitejšie pri uplatnení sa na trhu práce. A v poslednej dobe nestačí ovládať len jeden cudzí jazyk, ale minimálne dva. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli podať tento projekt. Naším cieľom je zvýšiť úroveň vyučovania cudzích jazykov a naučiť sa novým metódam a technikám a takto zatraktívniť cudzie jazyky študentom. Do projektu sú zapojení viacerí pracovníci gymnázia. Do mobilít budú vybratí traja účastníci, ktorí pocestujú do partnerských krajín a to: Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko. Títo účastníci budú svoje poznatky šíriť medzi ďalšími kolegami z nášho gymnázia, poprípade z nášho okolia. Predpokladáme, že tento projekt prinesie zvýšený záujem študentov o štúdium cudzích jazykov, čo sa prejaví zvýšeným záujmom o maturitu z cudzieho jazyka a zvýšeným záujmom o štúdium v jazykovej triede.
Koordinátor:Gymnázium
Košice