Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Špeciálne potreby bez hraníc
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046018
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10745 €
Sumár projektu:Spojená škola internátna v Kremnici - škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Vznikla spojením troch škôl - Špeciálna základná škola internátna, Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Kremnici a Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Kremnických Baniach. Špeciálni pedagógovia pracujú so žiakmi s rôznymi druhmi postihnutia - s mentálnym a viacnásobným postihnutím v kombinácií s poruchami učenia a správania. Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania : Do projektu sa zapojí 6 špeciálnych pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem zvýšiť svoje odborné kompetencie, aby zvýšili svoje osobné kvality a zlepšili výchovno-vzdelávací proces. Ciele projektu : • modernizácia a zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom nových metód a foriem • zvýšenie kompetencií vo vybraných aktivitách • zvýšenie sociálnych kompetencií • zvýšenie jazykových kompetencií • odovzdanie nadobudnutých kompetencií a odborných vedomostí kolegom • spoznať kultúru a mentalitu iných krajín • nadviazať kontakty s novými kolegami - vzájomná neskoršia spolupráca • riešenie konfliktných situácií a komunikácia so žiakmi a rodičmi. Aktivity : • Komunikácia s rodičmi • Poruchy správania • Projektový manažment • Európsky rozvoj škôl • Outdoorové vyučovanie v zimnom období • Kurz pre učiteľov TV - lyžovanie a zimné športy Prínos: • Očakávame pozitívnu odozvu pedagógov • Pozitívny dopad pre ich rozvoj osobnosti - nadobudnutie odborných a sociálnych kompetencií a ich implementácia do výchovno - vzdelávacieho procesu • Využitie nových metód a foriem vzdelávania ako aj samotnej kultúry krajiny, v ktorej sa vzdelávali.
Koordinátor:Spojená škola internátna,Sama Chalúpku 315/16, Kremnica 96701
Kremnica