Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tí čo učia sa nikdy nesmú prestať učiť
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045916
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Projekt 'Who Dares to Teach Must Never Cease to Learn' začína 1/7/2018 a končí 30/6/2019. Je zameraný na zlepšenie výučby anglického jazyka na všetkých stupňoch našej školy prostredníctvom zlepšenia učiteľských kvalít a zručností v rôznych oblastiach výučby. Projektu sa zúčastnia dve učiteľky. Každá si vybrala kurz zameraný na inú oblasť na základe svojich vlastných potrieb a očakávaní, rovnako ako potrieb školy. Vybrané kurzy sú: Špeciálne vzdelávacie potreby a inkluzívne vzdelávanie a Jazyk a metodológia pre učiteľov angličtiny. Očakávame ich osobnostný rast v jazykových schopnostiach a tiež zlepšenie v nasledujúcich oblastiach: - rôznorodosť - prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu - úprava materiálov a vedenie triedy - učiť sa porozumieť - diferenciácia, prístupnosť a učenie sa na základe potrieb - viaczmyslový prístup s dôrazom na učiaceho sa - výučba slovnej zásoby - motivácia učiacich sa ku komunikácii - používanie autentických materiálov - používanie interaktívnej tabule - používanie literatúry na hodinách - používanie hudby a dramatizácie na hodinách - jazykový rozvoj
Koordinátor:Spojená škola sv. Františka z Assisi
Bratislava