Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderne a efektívne
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045832
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18785 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Moderne a efektívne" predkladajú učitelia Hotelovej akadémie v Kežmarku, školy s dlhoročnou tradíciou v regióne s veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. Svoju pozornosť zameriavajú na zlepšenie a skvalitnenie výuky cudzích jazykov a ekonomicko-geografických predmetov a následné lepšie uplatnenie sa absolventov školy na európskom trhu práce. Hlavnými cieľmi projektu je zlepšenie jazykových kompetencií, zavádzanie inovatívnych metód, zatraktívnenie učiteľského povolania, posilnenie profilu riadiacich zamestnancov školy, a tiež spoznanie a porovnanie vyspelých školských európskych systémov a budovanie kontaktov medzi školami. Do projektu je zapojených 9 účastníkov, učiteľov s ambíciami sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu, ktorí si vybrali partnerské inštitúcie v krajinách s vyspelým vzdelávacím systémom - severná Európa (Dánsko, Island), Spojené Kráľovstvo, ďalej Lotyšsko, Španielsko a Grécko. Účastníci absolvujú vzdelávacie aktivity podľa programu a budú sa navzájom a prostredníctvom kontaktných osôb informovať o ich priebehu. Následne po ukončení jednotlivých aktivít a celého projektu budú svoje nové poznatky implementovať do vyučovacích hodín. Výsledky projektových aktivít budú taktiež zverejnené napr. na internetovej stránke školy alebo v lokálnych médiách. Dlhodobým prínosom projektu by malo byť nadviazanie medzinárodných kontaktov pre následný projekt KA2 pre žiakov školy.
Koordinátor:Hotelová Akadémia Otta Brucknera Kežmarok
Kežmarok