Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice
Číslo projektu:2018-1-CZ01-KA229-048129_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28190 €
Koordinátor:Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Martin