Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mosty mezi školou a životem
Číslo projektu:2018-1-CZ01-KA229-048100_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74164 €
Sumár projektu:Název projektu Mosty mezi školou a životem symbolicky vyjadřuje propojení školního prostředí a reálného života. Impulsem pro vznik projektu byly stáže učitelů zaměřené na monitorování edukace v oblasti přírodních věd na zahraničních školách. Motivací k vzniku projektu byla velmi silná potřeba spolupracovat při výchově a vzdělávání žáků, sdílet nabyté zkušenosti i mimo rámec vlastní školy a zároveň získat podněty a příklady dobré praxe. Významným motivačním faktorem je jazyková příbuznost partnerských zemí, respektive společné slovanské kořeny Lužických Srbů, Čechů a Slováků a možnost sdílení kultur zemí Evropské unie. Partnerské školy mají zkušenosti s vytvářením a realizací přírodovědných projektů. Prioritou uceleného, vícevrstvého projektu je rozvoj vysoce kvalitních dovedností a kompetencí pomocí inovativních metod v oblasti přírodních věd - podpora badatelského způsobu výuky založená na celosvětovém trendu IBSE (Inquiry Based Science Education). Horizontální prioritou je otevřené vzdělávání a inovační postupy v digitální éře (moderní měřící systémy, programování, robotika). Aktivity jsou primárně cíleny na skupinu žáků ve věku 12 až 15 let a na učitele přírodovědných předmětů. Během krátkodobých výměnných pobytů žáci pracují ve smíšených týmech, společně plánují, delegují úkoly, hledají řešení, verifikují ho v reálných životních situacích, vyhodnocují a prezentují výstupy společné práce vrstevnického outdoorového učení se. Učitelé při krátkodobých společných školeních pracovníků připravují obsahovou náplň žákovských setkání, postupně zpracovávají INSPIROMAT (katalog úloh), hodnotící nástroje a metodické portfolio. Očekávaným výsledkem je kreativní výuka přírodních věd ve smíšených žákovských týmech ve spolupráci s odbornou komunitou z akademického prostředí s důrazem na aplikační charakter vědy a techniky. Žáci postupně zvládají vyšší úroveň bádání od interaktivní demonstrace po badatelskou činnost. V souladu se společnými výzvami EU je měřitelným výstupem projektu zvýšení kvality a účinnosti vzdělávání spojené s technologickým vývojem a odbornou přípravou žáků v zážitkovém, neformálním kulturně-sociálním prostředí tří partnerských škol. Benefitem projektu pro zúčastněné školy jsou výukové inspirace založené na spojení školy s reálným životem, inovativní vzdělávací strategie, metody a formy kooperativních činností použitelné pro různé věkové skupiny žáků.
Koordinátor:Zakladna skola
Zvolen