Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česko-slovenský výchovně vzdělávací program vedoucí ke zlepšení životního stylu
Číslo projektu:2018-1-CZ01-KA229-048045_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45096 €
Sumár projektu:Předkládaný projekt je navržen pro studenty 1. – 4. ročníku Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a studenty 1. – 4. ročníku Športového gymnázia PinkHarmony Zvolen. Celkem 28 českých studentů ve věku 15 – 19 let a 28 slovenských studentů stejné věkové kategorie se podrobí vstupní lékařské prohlídce a dalšímu diagnostickému měření a následně se zúčastní intervenčního programu, který bude obsahovat pravidelnou pohybovou aktivitu. Projekt bude probíhat ve dvou turnusech, oba turnusy budou obsahově stejné. V každém turnusu bude 14 studentů české a 14 studentů slovenské školy navštěvovat po dobu osmi měsíců 2x týdně specializované cvičení zaměřené na rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti. U české školy cvičení nebude součástí vyučování, nicméně bude probíhat v prostorách Gymnázia v Bílovci a budou realizovány v odpoledních hodinách tak, aby plynule navazovaly na vyučování. V případě gymnázia ve Zvolenu bude cvičení zařazeno do běžných hodin TV. Studenti tak nemusí nikam docházet nebo dojíždět a zároveň je zaručena motivace studentů ze strany učitelů (lektorů). Domníváme se, že tato skutečnost zaručí adherenci studentů k intervenčnímu programu a tím i efektivitu programu. V době prázdnin si studenti budou podle zadaných kritérií pohybovou aktivitu organizovat sami. Hlavním cílem projektu je vytvořit a spolu se spolupracující slovenskou školou prakticky ověřit studijní materiál, který by pomohl učitelům vytvořit pohybový program pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, zlepšení dovedností v oblasti pohybových aktivit, zlepšení držení těla a pohybových návyků u mládeže ve věku 15 - 18 let s použitím efektivních moderních cvičebních pomůcek, které nejsou běžné v hodinách tělesné výchovy. K dalším cílům patří zvýšit pohybovou aktivitu českých studentů, zlepšit jejich tělesnou zdatnost a držení těla a snížit množství tělesného tuku. Smyslem uvedeného programu je také změnit způsob trávení volného času mládeže. Je všeobecně známo, že mládež stále častěji tráví volný čas pasivně, u počítače a televize. Navrhovaný program jim ukáže jiný a vhodnější způsob trávení volného času. Takto vzniklé návyky mohou využít i v budoucnu a pozitivně tak ovlivnit svůj zdravotní stav v dospělosti. V případě slovenské školy je smyslem programu osvojit si nové cvičební metody pro prevenci svalové dysbalance, posílit hluboký stabilizační systém páteře a zefektivnit aktivní regeneraci. Účastníci projektu se zúčastní dvou společných výjezdů. Nezbytnou součástí výjezdu budou sportovní aktivity jako je nordic walking, turistika nebo jóga. Tyto aktivity budou studenti provádět společně, aby se vzájemně poznali a vytvořili si přátelské vztahy. Součástí těchto výjezdů bude několik workshopů, kde si studenti ověří znalosti a dovednosti získané během celého projektu. Pro tvůrce programu bude důležitá také zpětná vazba k projektu ze strany studentů. Efektivita programu bude vyhodnocena na základě zhodnocení rozdílů vstupních a výstupních dat získaných diagnostickým měřením před zahájením a po ukončení intervenčního programu.
Koordinátor:Sukromne sportove gymnazium, Kalinciakova 87 Zvolen
Zvolen