Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VYD- Village youth in dialogue
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA347-001580
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46815 €
Sumár projektu:Projekt reaguje na potrebu vytvorenia komplexnej metodiky podľa ktorej by miestne samospráv formou štruktúrovaného dialógu vypracovali a následne prijali strategický dokument, koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci, ktorá by viedla ku skvalitneniu živo
Koordinátor:Asociacia krajskych rad mladeze