Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participácia v praxi - mladí vo svojom meste
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA347-001526
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46800 €
Sumár projektu:Projekt pod názvom Participácia v praxi si podáva organizácia ZIPCEM, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti práce s mládežou ako aj samotným štruktúrovaným dialógom. Do projektu bude celkovo zapojených 335 účastníkov z radov mládeže a osôb s rozhodovacou p
Koordinátor:Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej Republike