Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participácia v praxi
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA347-001505
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30520 €
Sumár projektu:Projekt Podpory reformy politík podáva organizácia Silnejší – slabším, ktorý je zameraný najmä na participáciu a spoluprácu medzi mladými ľuďmi so zdravotným a mentálnym postihnutím, mladými ľuďmi z detských domovov a osobami zodpovednými za politiky pôso
Koordinátor:silnejsí-slabsím