Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA205-001588
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:96010 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá v spolupráci s českou organizáciou Rada deti a mladeze Moravskosliezskeho kraja plánuje zrealizovať projekt strategického partnerstva. Potrebou pre realizáciu projektu je znižujúci sa záuj
Koordinátor:Rada mladeze Zilinskeho kraja