Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Future is in your hands. Start off with Volunteering!
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA135-001570
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:97850 €
Sumár projektu:Projekt strategickej EDS predkladá spoločnosť Mladiinfo Slovensko. Projektu sa zúčastní 6 dobrovoľníkov. Doba trvania projektu je jeden rok. Hlavnými cieľmi projektu sú podpora medzisektorovej spolupráce, podpora dobrovoľníkov zo znevýhodnených prostredí,
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO