Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prežitok ako prostriedok vzdelávania
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA135-001557
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:165217 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobej, systematickej a plánovanej činnosti dobrovoľníkov znižovať sociálne vylúčenie detí a mládeže z marginalizovaných komunít, propagovať hodnoty a ideu dobrovoľníctva a znižovať xenofóbne nastavenie spoloč
Koordinátor:CLOVEK V OHROZENI, NO