Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rainbow Summer Camp
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001618
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46225 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena pre 56 mladých ľudí z LGBT komunity z 9 partnerských LGBT organizácii, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.7.2018 - 20.7.2018 v Košickom kraji. Cieľom projektu je vytvorenie bezpečného a inkluzívneho priestoru pre LGBT + mládež. Mentori a ve
Koordinátor:SAPLINQ