Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastrodiplomacy - Breaking Bread to Win Hearts and Peace II.
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001613
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53900 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny je zameraný na gastrodiplomaciu ako nástroj na interkultúrny dialóg. Do projektu bude zapojených 75 prevažne mladých ľudí z 15 krajín. Aktivity sa budú konať v Prešove, od 2. do 12. februára 2018. Medzi účastníkmi budú aj mladí
Koordinátor:Gastronomický spolok