Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prilož ruku k dielu
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001602
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18300 €
Sumár projektu:Projekt medzinárodnej výmeny mládeže predkladá OZ MAS z Trenčianských Teplíc , ktorá reaguje na potreby zvýšenia záujmu mladých ľudí o miestne dianie a okolie v ktorom žijú. Hlavným cieľom projektu je nájsť riešenia na súčasné problémy vidieckej mládeže
Koordinátor:Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy