Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-formal education in Self-development
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001597
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13936 €
Sumár projektu:Projektom je Európska dobrovoľnícka služba, ktoréj sa majú zúčastniť 2 dobrovoľníci od marca do novembra 2018. Projekt sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Nosnými témami, sú medzigeneračný dialóg a zdieľanie a šírenie metód neformálneho vzdelávania.
Koordinátor:TANDEM n.o.