Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Step further
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001594
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28419 €
Sumár projektu:Projekt EDS Step further je koordinovaný organizáciou V.I.A.C. s tým, že dobrovoľníci budú hosťovaní v Materskej škole v Tvrdošíne. Projektu sa zúčastnia dopredu určení štyria dobrovoľníci, ktorí budú hosťovaní v dvoch obdobiach. Od februára do augusta 20
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE