Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Živé knihy ako nástroj na elimináciu extrémizmu medzi mládežou
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001591
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14615 €
Sumár projektu:Do projektu "Živé knihy ako nástroj na elimináciu extrémizmu medzi mládežou" sú zapojené organizácie z piatich krajín. Svojich partnerov z Čiech, Belgicka, Litvy a Slovinska si žiadajúca organizácia EDUMA zvolila na základe predošlej spolupráce a spoločne
Koordinátor:Od emócií k poznaniu, n.o.