Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural heritage - united in diversity
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001586
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37060 €
Sumár projektu:Projekt „Cultural heritage – united in diversity“ je mládežníckou výmenou účastníkov zo siedmych krajín (Slovensko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko a Litva). Výmeny sa má zúčastniť 42 mladých účastníkov, medzi ktorými budú aj mladí s nedo
Koordinátor:Cardio Youngs