Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Community building in Gemer region
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001584
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17716 €
Sumár projektu:Projekt podporuje dlhodobú Európskou dobrovoľnícku službu pre dvoch dobrovoľníkov z Francúzska, ktorí sa budú vzdelávať v komplexnej žurnalistickej činnosti a zároveň pomáhať budovať regionálnu web stránku organizácie o. z. Fundament, ktorá pôsobí v Rimav
Koordinátor:Obcianske zdruzenie Fundament