Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šanca pre každého
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001581
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17100 €
Sumár projektu:Projekt medzinárodnej výmeny predkladá vidiecka neformálna skupina zo Slovenska spolu s partnerom z Poľska .V obidvoch skupinách sú zahrnutí mladí ľudia s nedostatkom príležitosti s postihnutím. Projekt je plánovaný na február 2018 a má sa uskutočniť v Pr
Koordinátor:JUDO&TATRY