Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFuture
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001572
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13540 €
Sumár projektu:Hlavnou aktivitou projektu je mládežnícka výmena, ktorá sa má konať od 14. do 19. júna 2018 v Košickom kraji za účasti 38 účastníkov z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Slovenska. Cieľom výmeny je šíriť medzi mládežou informácie o obnoviteľných zdrojoch energi
Koordinátor:Luminosus, n.o.