Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kedysi a dnes
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001563
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18185 €
Sumár projektu:Projekt "Kedysi a dnes" je projektom mládežníckej výmeny pre mládež z detských domov a rodín z okolia DD vo veku 13-20 rokov, ktorej cieľom je rozvoj komunikačných, digitálnych, občianskych kompetencií, rozvoj schopnosti učiť sa, ako aj rozvoj zložiek emo
Koordinátor:silnejsí-slabsím