Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
People are strange, when you are stranger.
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001541
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35517 €
Sumár projektu:Projektom je EVS pre 4 mladých ľudí z programových krajín EÚ (Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko). Celoročný EVS projekt sa má odohrať v obci Prenčov vo vidieckej oblasti od januára 2018 do januára 2019. Cieľom je podporovať vzdelávacie kurzy
Koordinátor:Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie