Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Story is the Key
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001539
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28505 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou. Je určený pre 30 účastníkov z 11 európskych krajín sa bude konať od 19. do 26. mája 2018 v obci Prenčov pri Banskej Štiavnici na Slovensku. Využíva inovatívne metódy v neformálnom vzdelávan
Koordinátor:Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie