Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recycle with Creativity 2
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001536
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20405 €
Sumár projektu:Projekt je mládežníckou výmenou, ktorej sa zúčastní celkom 33 mladých ľudí z 5 partnerských krajín na 10 dní (4.-12. 9. 2018). Projekt sa má realizovať v Turecku. Cieľom projektu je vzdelať a predovšetkým povzbudiť a motivovať mladých ľudí k recyklácií a
Koordinátor:VIBE - Youth group for education and cultural development