Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back to the Future
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001534
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18400 €
Sumár projektu:Projekt je výmenou medzi 7 účastníckymi krajinami (SK, TUR, IT, ESP, RO,HR,LT) a 35 účastníkmi. Témou je zamestnanosť mladých ľudí. Hlavné ciele a aktivity projektu majú za cieľ ukázať mladým ľuďom rôzne cesty a možnosti zamestnania sa, ako aj nástroje kt
Koordinátor:VIBE - Youth group for education and cultural development