Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Medart v živote"- neformálne vzdelávanie pracovníkov s mládežou
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001533
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17075 €
Sumár projektu:Projekt nadväzuje na podporený projekt Erasmus + z roku 2015. Výstupy z uvedeného projektu plánuje žiadateľ šíriť medzi ďalšie osoby- pracovníkov s mládežou, ktorí by mali získane skúsenosti využiť pri práci s mládežou, ktorá sa dostáva do náročných živo
Koordinátor:Divadlo bez domova