Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rise Up!
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001531
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17817 €
Sumár projektu:Projekt "Rise Up!" je projektom hosťovania 2 dobrovoľníkov EDS neziskovou organizáciou Veľký Meder centrum mládeže. Trvanie projektu je od februára 2018 do januára 2019. Hosťovaní dobrovoľníci budú zapájaní do činnosti centra a budú vykonávať rôzne aktiv
Koordinátor:Velky Meder centrum mladeze, n.o.