Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coach the change
Číslo projektu:2017-3-SK02-KA105-001523
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28168 €
Sumár projektu:Projekt mobility pracovníkov s mládežou vedený vo forme školenia pozostáva z troch aktivít. Jedným z hlavných cieľov projektu je príprava organizácií a pracovníkov s mládežou v nich pôsobiacich na inovatívny manažment, v nadväznosti na nové trendy v oblas
Koordinátor:YouthWatch