Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hradisko Železná
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001477
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24430 €
Sumár projektu:V rámci predloženého projektu je plánované hosťovanie 5 dobrovoľníkov z troch európskych krajín Srbsko, Portugalsko a Česko po dobu dvoch mesiacov v občianskom združení Centaurus. Cieľom projektu je zvyšovanie kompetencií účastníkov smerom k trhu práce, a
Koordinátor:Centaurus, obcianske zdruzenie